Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski prowadzi postępowania egzekucyjne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Egzekucję z nieruchomości prowadzi komornik właściwy co do miejsca położenia nieruchomości, czyli komornik przy Sądzie Rejonowym w okręgu którego położona jest nieruchomość.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika zgodnie z art 8 pkt. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Kancelaria w Bydgoszczy

Adres korespondencyjny

Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207 Budynek B pokój nr 4
85-451 Bydgoszcz

Zobacz jak do nas dojechać

E-mail

bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

Rachunek bankowy

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
38 10205011 0000 9102 0181 0555

Zadzwoń do nas

Telefon

+48 536 940 678

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek:

8:00 - 15:15

Wtorek:

8:00 - 16:00

Godziny przyjęć interesantów:

Wtorek: 8:00 - 16:00

"Komornik Sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działa."

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI - ART. 1 ORAZ ART. 3.1

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.