Jakub
Głuchowski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Bydgoszczy

Aktualności

Brak aktualności
Pokaż wszystkie aktualności

Licytacje ruchomości

Powrót wyboru do licytacji

 • DRUGA LICYTACJA RUCHOMOŚCI W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R., GODZ. 11:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2021 r. o godz. 11:00 przy ul. Strażackiej 29a w Rynarzewie (89-203) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika:

  1. WELLTEC wtryskarka

  (typ TTI-450 FH, rok prod. 2007, nr fab. 19037) 1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 81 500,00 zł [brutto]
  cena wywołania: 40 750,00 zł [brutto]

  Ruchomości można oglądać w terminie wyznaczonym przez komornika. Suma wywołania wynosi 50 % sumy oszacowania. Zgodnie z art. 867 (1) § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. kwotę 8 150,00 zł do dnia 18 października 2021 r.

  W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i udzielenia przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu – art. 867 (2) § 4 kpc. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wystawia faktury VAT. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Kancelaria w Bydgoszczy

Adres korespondencyjny

Bydgoszcz, ul. J.J.Śniadeckich 22/3
85-011 Bydgoszcz

Zobacz jak do nas dojechać

E-mail

bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

Rachunek bankowy

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
38 10205011 0000 9102 0181 0555

Zadzwoń do nas

Telefon / Fax

+48 52 321 27 68

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek:

7:15 - 15:15

Wtorek:

8:00 - 16:00

Godziny przyjęć interesantów:

Wtorek: 9:00 - 16:00

"Komornik Sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działa."

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI - ART. 1 ORAZ ART. 3.1

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.