Jakub
Głuchowski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Bydgoszczy

Aktualności

Brak aktualności
Pokaż wszystkie aktualności

Licytacje ruchomości

Powrót wyboru do licytacji

 • PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI W DNIU 29 CZERWCA 2022 R., GDZ. 11:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski, Kancelaria Komornicza nr XII w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w lokalu dłużnika w miejscowości Witoldowo 4 (86-011 Koronowo) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  1. FIAT DUCATO
  (nr rej.: CGR 08278, nr VIN: ZFA25000001479784, rok prod.: 2008)
  1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 20 000,00 zł
  cena wywołania: 15 000,00 zł

  Ruchomości można oglądać w terminie wyznaczonym przez komornika. Suma wywołania wynosi 75 % sumy oszacowania. Zgodnie z art. 867 (1) § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.  kwotę 2000,00 zł do dnia 28 czerwca 2022 r.

  W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i udzielenia przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i  zyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 • DRUGA LICYTACJA RUCHOMOŚCI Z W DNIU 28 CZERWCA 2022 R. GODZ. 11:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski, Kancelaria Komornicza nr XII w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika w  Bydgoszczy przy ul. J. J. Śniadeckich 22/3 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  1. Komplet mebli skórzanych (fotel, kanapa oraz sofa)
  1 [zestaw]
  wartość szacunkowa: 2 000,00 zł
  cena wywołania:  1 000,00 zł
  2. Zegar wiszący
  1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 100,00 zł
  cena wywołania: 50,00 zł
  3. Ława drewniana
  1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 100,00 zł
  cena wywołania:  50,00 zł
  4. Komplet kryształów (12 sztuk)
  1 [zestaw]
  wartość szacunkowa: 500,00 zł
  cena wywołania:  250,0 zł
  5. Szafa na ubrania
  1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 200,00 zł
  cena wywołania:  150,00 zł

  Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

  Na podstawie art. 867 (1) § 1 kpc przystępujący do przetargu są zwolnieni z obowiązku składania rękojmi.

  W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i udzielenia przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i  zyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 • PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI W DNIU 5 LIPCA 2022 R., GODZ. 11:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski, Kancelaria Komornicza nr XII w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika przy ul. J.J. Śniadeckich 22/3 w Bydgoszczy odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  1. BMW 320i  (nr rej. PO 504XV, rok prod. 2008)
  1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 17 000,00 zł
  cena wywołania: 12 750,00 zł

  2. iPhone 12   (rok prod. 2021)
  1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 3 000,00 zł
  cena wywołania: 2 250,00 zł

  3. Okulary przeciwsłoneczne BURBERRY
  1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 500,00 zł
  cena wywołania: 375,00 zł

  4. Bieżnia MarathonST
  1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 1 000,00 zł
  cena wywołania: 750,00 zł

  Ruchomości można oglądać w terminie wyzaczonym przez komornika. Suma wywołania wynosi 75 % sumy oszacowania. Zgodnie z art. 867 (1) § 1 kpc jeżeli suma oszacowania przekracza 5 000,00 zł, przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. kwotę 1 700,00 zł do dnia 4 lipca 2022 r.

  W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i udzielenia przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i  zyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 • PIERWSZA LICYTACHA RUCHOMOŚCI W DNIU 5 LIPCA, GODZ. 12:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski, Kancelaria Komornicza nr XII w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika ul. J.J. Śniadeckich 22/3 w Bydgoszczy odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  1. Telewizor
  1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 200,00 zł
  cena wywołania: 150,00 zł

  2. SAMSUNG kino domowe
  1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 300,00 zł
  cena wywołania: 225,00 zł

  Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Na podstawie art. 867 (1) § 1 kpc przystępujący do przetargu są zwolnieni z obowiązku składania rękojmi.

  W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i udzielenia przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i  zyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 • PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI W DNIU 12 LIPCA 2022 R., GODZ. 11:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski, Kancelaria Komornicza nr XII w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika ul. J.J. Śniadeckich 22/3 w Bydgoszczy odbędzie się w trybie ustalonym w art.867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  1. TELEWIZOR LG
  1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 300,00 zł
  cena wywołania: 225,00 zł

  Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Na podstawie art. 867 (1) § 1 kpc przystępujący do przetargu są zwolnieni z obowiązku składania rękojmi.

  W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i udzielenia przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i  zyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 • PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI W DNIU 12 LIPCA 2022 R., GODZ. 12:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski, Kancelaria Komornicza nr XII w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2022 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika przy ul. J.J. Śniadeckich 22/3 w Bydgoszczy odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  1. Rower CROSS Esprit 26″ uszkodzony
  rama: 17 cali, koło: 27,5 cali, nr ramy: 00133YOJ07487
  1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 700,00 zł
  cena wywołania: 525,00 zł

  Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Na podstawie art. 867 (1) § 1 kpc przystępujący do przetargu są zwolnieni z obowiązku składania rękojmi.

  W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i udzielenia przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i  zyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Kancelaria w Bydgoszczy

Adres korespondencyjny

Bydgoszcz, ul. J.J.Śniadeckich 22/3
85-011 Bydgoszcz

Zobacz jak do nas dojechać

E-mail

bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

Rachunek bankowy

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
38 10205011 0000 9102 0181 0555

Zadzwoń do nas

Telefon / Fax

+48 52 321 27 68

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek:

7:15 - 15:15

Wtorek:

8:00 - 16:00

Godziny przyjęć interesantów:

Wtorek: 9:00 - 16:00

"Komornik Sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działa."

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI - ART. 1 ORAZ ART. 3.1

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.