Licytacje ruchomości

Powrót wyboru do licytacji

 • DRUGA LICYTACJA RUCHOMOŚCI W DNIU 7 KWIETNIA 2020 R., GODZ. 11:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2020 r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika w Bydgoszczy ul. Śniadeckich 22/3 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  1.VOLKSWAGEN SHARAN , nr rej. CB449GU, VIN WVWZZZ7MZ2V021226, rok produkcji 2001
  1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 9 000,00 zł
  cena wywołania: 4 500,00 zł

  2. ROMET MOTORS HT50QT-16 , nr rej. CB8708, VIN LJLTCBH71B3A20315, rok produkcji 2011
  1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 1 500,00 zł
  cena wywołania: 750,00 zł

  ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wystawia faktury VAT.

  Na podstawie art. 867 (1) kpc, przystępujący do licytacji są zwolnieni z obowiązku składania rękojmi, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. W pozostałych wypadkach, rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 06-04-2020 r. w kasie kancelarii w godzinach jej funkcjonowania lub na rachunek:

  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
  38 10205011 0000 9102 0181 0555

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym czasie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
  W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  UWAGA:
  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 • PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI W DNIU 28 KWIETNIA 2020 R., GODZ. 11:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2020 r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika pod adresem Bydgoszcz ul. Śniadeckich 22/3 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  1. BMW 320D , nr rej. CB069EX, rok prod.2001
  1 [szt.]
  wartość szacunkowa: 8 000,00 zł
  cena wywołania: 6 000,00 zł

  Zgodnie z art. 871 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych. Resztę ceny uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny skutki przybicia wygasają (art. 872 kpc).

  Na podstawie art. 867 (1) kpc, przystępujący do licytacji są zwolnieni z obowiązku składania rękojmi, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. W pozostałych wypadkach, rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 27-04-2020 r. w kasie kancelarii w godzinach jej funkcjonowania lub na rachunek:

  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
  38  1020 5011 0000 9102 0181 0555

  Stosownie do treści art. 867 § 1 (2) kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do prowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości spod egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

  Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wystawia faktury VAT.

  UWAGA:
  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Kancelaria w Bydgoszczy

Adres korespondencyjny

Bydgoszcz, ul. J.J.Śniadeckich 22/3
85-011 Bydgoszcz

Zobacz jak do nas dojechać

E-mail

bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

Rachunek bankowy

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
38 10205011 0000 9102 0181 0555

Zadzwoń do nas

Telefon / Fax

+48 52 321 27 68

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek:

7:15 - 15:15

Wtorek:

8:00 - 16:00

Godziny przyjęć interesantów:

Wtorek: 9:00 - 16:00

"Komornik Sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działa."

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI - ART. 1 ORAZ ART. 3.1

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.