Poradnik wierzyciela

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien:

  • złożyć tytuł wykonawczy w orginale , (tj. tytuł egzekucyjny, którym może być wyrok, nakaz zapłaty, ugoda, bankowy tytuł egzekucyjny, bądź poddanie si e egzekucji wprost z aktu notarialnego), zaopatrzony w klauzulę wykonalności
  • złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

We wniosku egzekucyjnym należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, (najczęściej wierzyciel wskazuje kwotę pieniężną), sposoby egzekucji oraz dane personalne dłużnika (adres zamieszkania, PESEL, NIP, imiona rodziców). Przyspieszy to odszukanie majątku dłużnika i odzyskanie należności. W ramach egzekucji świadczeń pieniężnych wyróżnia się następujące sposoby:

  • egzekucję z wynagrodzenia za pracę
  • egzekucję z rachunków bankowych
  • egzekucję z ruchomości
  • egzekucję z innych wierzytelności
  • egzekucję z praw majątkowych
  • egzekucję z nieruchomości
  • uproszczoną egzekucję z nieruchomości
  • egzekucję ze statków morskich

We wniosku można wymienić jeden lub kilka sposobów egzekucji, które wierzyciel wybiera adekwatnie do posiadanego przez dłużnika majątku. Wierzyciel winien wskazać znany majątek dłużnika, tj. miejsce pracy, nazwę banku, w którym posiada rachunek, pojazdy jakimi się porusza oraz adres i numer księgi wieczystej nieruchomości. Brak informacji o majątku dłużnika nie stanowi przeszkody dla egzekucji. Wierzyciel może upoważnić komornika do jego poszukiwania składając odpowiedni wniosek. We wniosku egzekucyjnym wskazać należy sposób przekazania wyegzekwowanych należności (przekaz,przelew lub odbiór osobisty).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Uwaga!
Należy pamiętać, iż nie można żądać więcej ponad to co wynika z tytułu wykonawczego.

Kancelaria w Bydgoszczy

Adres korespondencyjny

Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207 Budynek B pokój nr 4
85-451 Bydgoszcz

Zobacz jak do nas dojechać

E-mail

bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

Rachunek bankowy

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
38 10205011 0000 9102 0181 0555

Zadzwoń do nas

Telefon

+48 536 940 678

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek:

8:00 - 15:15

Wtorek:

8:00 - 16:00

Godziny przyjęć interesantów:

Wtorek: 8:00 - 16:00

"Komornik Sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działa."

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI - ART. 1 ORAZ ART. 3.1

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.