Jakub
Głuchowski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Bydgoszczy

Aktualności

Brak aktualności
Pokaż wszystkie aktualności

Licytacje nieruchomości

Powrót wyboru do licytacji

 • PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DNIU 11 CZERWCA 2021 R., GODZ. 10:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

  w dniu 11-06-2021 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64 a w sali nr 13,
  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
  należącej do dłużnika: PAKIET Sp. z o.o.
  położonej: 85-231 Bydgoszcz, Królowej Jadwigi 2,
  dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001223/3

  Udział w prawie własności niewyodrębniony z nieruchomości obejmującej działkę o powierzchni 358 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanymi na poziomie parteru usługami. Budynek mieszkalny 5 kondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe ) ok. 120- letni w dobrym stanie technicznym – po gruntownym remoncie. Pow. użytkową niewyodrębnionej części nieruchomości (poziom piwnic) określono szacunkowo na 76,5 m2 .

  Suma oszacowania wynosi 44 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 400,00 zł.

  Rękojmię należy wpłacić do dnia 10-06-2021 r.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu

  381020 5011 0000 9102 0181 0555
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu
  z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika mającego siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 22/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
  o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
  o przysądzeniu własności.

 • PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DNIU 11 CZERWCA 2021 R., GODZ. 11:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

  w dniu 11-06-2021 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13,
  odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 udziału w nieruchomości
  należącego do dłużnika: Mariusz Henryk Kistowski
  położonej: 85-796 Bydgoszcz, Gen. Berlinga Zygmunta 7a,
  dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00111673/6

  Przedmiotem wyceny jest działka o pow. 119,0 m2 zabudowana budynkiem usługowym parterowym z poddaszem użytkowym z wbudowanym lokalem mieszkalnym ( ok. 30% całej pow. budynku). Lokal usługowy ( sklep z zapleczem ) zajmuje parter – 59,19 m2 oraz piwnicę budynku – 75,85 m2, zaś lokal mieszkalny na poddaszu o pow. 66,02 m2 składa się z 3 pokojów, holu, łazienki i kuchni.
  Funkcjonalność budynku dość korzystna . Do budynku jedno wejście frontowe do przedsionka z którego jest wejście do sklepu na parterze i znajdują się schody prowadzące na poddasze. Wejście do piwnic tylko przez sklep na parterze. . Każdy z lokali posiada własne ogrzewanie z osobnymi kotłami C.O. Układ pomieszczeń pozwala na wydzielenie dwóch odrębnych lokali – usługowego i mieszkalnego.

  Suma oszacowania udziału nieruchomości wynosi 461 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 345 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 100,00 zł.

  Rękojmię należy wpłacać do dnia 10-06-2021 r.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu 3810205011 0000 9102 0181 0555
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu
  z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika mającego siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 22/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
  o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
  o przysądzeniu własności.

 • PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DNIU 29 CZERWCA 2021 R., GODZ. 10:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
  w dniu 29-06-2021 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13,
  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
  należącego do dłużnika: Alicja Stoppel
  położonego: 85-605 Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 30/1,
  dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00114318/1

  Lokal mieszkalny obejmuje połowę budynku mieszkalnego – cały poziom od piwnic, parteru i poddasza o pow. mieszkalnej 65,9 m2 oraz pow. pom. – strychowych 21,2 m2 i piwnicznych 27,1 m2. Na poddaszu rozebrano ściankę dzielącą pomieszczenia strychowe lokalu nr 1 i nr 2. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w roku 1910r. Stan techniczny budynku w dostatecznym stanie technicznym o solidnej konstrukcji i wykonawstwie ( elewacja po remoncie w części obejmującej lokal nr 2 ). Stan techniczny mieszkania dość dobry o typowym ok 10-letnim standardzie wykończenia; ogrzewanie lokalu grzejnikami konwektorowymi ( piec na paliwo stałe z zasobnikiem znajduje się w piwnicy przynależnej do lokalu nr 2) ; ciepła woda z bojlera elektrycznego.

  Suma oszacowania wynosi 303 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 227 250,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 300,00 zł.

  Rękojmię należy wpłacać do 28-06-2021 r.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
  38 10205011 0000 9102 0181 0555
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 • PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DNIU 6 LIPCA 2021 R., GODZ. 10:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

  w dniu 06 lipca 2021 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul.Toruńska 64a w sali nr 13
  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
  należącego do dłużnika: TOMASZ KAROL JOCHIM
  położonego: 85-051 Bydgoszcz, ul. Pomorska 68a/2,
  dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00186246/0

  Lokal mieszkalny położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego o charakterze mniejszej oficyny mieszkalnej. Lokal o pow. 50,36 m2 ( wg pomiarów w dniu oględzin ) składa się z 3 pokojów w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienki z wc i przedpokoju. Funkcjonalność lokalu poprawna, obniżona przez przechodniość dużego pokoju z kuchnią. Mieszkanie w dość dobrym stanie technicznym wyposażone w instalacje wod-kan. elektryczną, gazową , c.o. c.w.z kotła gazowego dwufunkcyjnego.

  Suma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł.

  Rękojmię należy wpłacać do 05-07-2021 r.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu

  38 10205011 0000 9102 0181 0555

  Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu
  z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika mającego siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 22/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
  o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
  o przysądzeniu własności.

 • PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DNIU 28 LIPCA 2021 R., GODZ. 10:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

  w dniu 28-07-2021 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13,
  odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 w nieruchomości
  należącego do dłużnika: Krzysztof Gobis
  położonej: Bydgoszcz, ul. Abrahama 7/8,
  dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00201547/2

  Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 34,76 m2 położony jest na 2 piętrze ( 3 kondygnacji ) budynku wielorodzinnego. Składa się z 2 pokojów, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Funkcjonalność lokalu dość dobra. Mieszkanie w słabym stanie technicznym – przygotowane jest do remontu.

  Suma oszacowania udziału wynosi 97 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 750,00 zł.

  Rękojmię należy wpłacać do 27-07-2021 r.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu

  38 10205011 0000 9102 0181 0555

  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu
  z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika mającego siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 22/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
  o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
  o przysądzeniu własności.

Kancelaria w Bydgoszczy

Adres korespondencyjny

Bydgoszcz, ul. J.J.Śniadeckich 22/3
85-011 Bydgoszcz

Zobacz jak do nas dojechać

E-mail

bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

Rachunek bankowy

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
38 10205011 0000 9102 0181 0555

Zadzwoń do nas

Telefon / Fax

+48 52 321 27 68

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek:

7:15 - 15:15

Wtorek:

8:00 - 16:00

Godziny przyjęć interesantów:

Wtorek: 9:00 - 16:00

"Komornik Sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działa."

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI - ART. 1 ORAZ ART. 3.1

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.