Licytacje nieruchomości

Powrót wyboru do licytacji

 • DRUGA ELEKTRONICZNA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DNIACH 15-22 MAJA 2024 R., GODZ. 10:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski zastępca Tomasz Drozda, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1403/18 w dniu 15 maja 2024 r. o godzinie 10:00 rozpocznie się druga licytacja nieruchomości w trybie ustalonym w art. 986 [4] § 4 kpc – tryb elektroniczny. Licytacja zakończy się w dniu 22 maja 2024 r. o godzinie 10:00.

  Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana, należąca do dłużnika Zbigniewa Krapp położona przy ul. Guliwera 23 w Białych Błotach 86-005, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze BY1B/00063987/8 oraz BY1B/00063983/0.

  Nieruchomość znajduje się na działkach numer 260/37 oraz numer 260/33 o łącznej powierzchni 1273 m2. Zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z wysokim poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 328,30 m2 oraz powierzchni pomocniczej w podpiwniczeniu 47,83 m2 oraz budynkiem garażowym dwustanowiskowym o powierzchni użytkowej 43,35 m2. Budynek mieszkalny wybudowano około 1998 roku. Stan techniczny oceniono na dostateczny, wnętrze o typowym średnim standardzie wykończenia. Budynek garażowy z roku 2000 w dobrym stanie technicznym. Działka zadbana i dobrze zagospodarowana. Dojścia i dojazdy do budynku utwardzone kostką betonową.

  Suma oszacowania nieruchomości: 1 068 000,00 zł.
  Cena wywołania nieruchomości: 712 000,00 zł (2/3 sumy oszacowania).
  Rękojmia: 106 800,00 zł (1/10 sumy oszacowania).

  Na podstawie art. 986 [4] § 2 kpc oraz na podstawie art. 986 [5] § 1 kpc warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:
  – utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl,
  – podanie w wyżej wymienionym systemie teleinformatycznym danych, o których mowa w art. 986 [5] § 2-3 kpc,
  uiszczenie rękojmi, najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do dnia 13 maja 2024 r. do godziny 23:59.

  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. oddział II w Toruniu: 38 1020 5011 0000 9102 0181 0555. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu godziny z komornikiem sądowym. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

  Licytacja zakończy się w dniu 22 maja 2024 r. o godzinie 10:00. Na podstawie art. 986 [7] § 3 [1] kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Kancelaria w Bydgoszczy

Adres korespondencyjny

Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207 Budynek B pokój nr 4
85-451 Bydgoszcz

Zobacz jak do nas dojechać

E-mail

bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

Rachunek bankowy

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
38 10205011 0000 9102 0181 0555

Zadzwoń do nas

Telefon

+48 536 940 678

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek:

8:00 - 15:15

Wtorek:

8:00 - 16:00

Godziny przyjęć interesantów:

Wtorek: 8:00 - 16:00

"Komornik Sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działa."

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI - ART. 1 ORAZ ART. 3.1

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.