Jakub
Głuchowski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Bydgoszczy

Aktualności

Brak aktualności
Pokaż wszystkie aktualności

Egzekucja nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości jest jednym ze sposobów odzyskania należności od dłużnika. Egzekucję z nieruchomości prowadzi komornik właściwy co do miejsca położenia nieruchomości, czyli komornik przy Sądzie Rejonowym w okręgu którego położona jest nieruchomość. W przypadku gdy nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór komornika należy do wierzyciela. Jeżeli wolą wierzyciela jest wszczęcie egzekucji z nieruchomości winien złożyć do komornika stosowny wniosek. Niezbędnym elementem wniosku jest dokładne oznaczenie nieruchomości, tj. adres i numer księgi wieczystej. Jeżeli nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą wierzyciel zostaje wezwany przez komornika do uiszczenia zaliczki na wpis do KW w wysokości 60,00zł. Po dwóch tygodniach od doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty należności wierzyciel winien złożyć wniosek o opis i oszacowanie nieruchomości. Następnie po akceptacji protokołu opisu i oszacowania nieruchomości przez wszystkich uczestników postępowania wyznaczany jest termin pierwszej licytacji.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Kancelaria w Bydgoszczy

Adres korespondencyjny

Bydgoszcz, ul. J.J.Śniadeckich 22/3
85-011 Bydgoszcz

Zobacz jak do nas dojechać

E-mail

bydgoszcz.gluchowski@komornik.pl

Rachunek bankowy

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
38 10205011 0000 9102 0181 0555

Zadzwoń do nas

Telefon / Fax

+48 52 321 27 68

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek:

7:15 - 15:15

Wtorek:

8:00 - 16:00

Godziny przyjęć interesantów:

Wtorek: 9:00 - 16:00

"Komornik Sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działa."

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI - ART. 1 ORAZ ART. 3.1

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.